Dàn Victor QX1

Giá: 2,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Victor QX1 mới 98% – 1,8tr – 0941.891.914
Các chức năng hoàn hảo, cd, md, radio, băng casset.
https://www.youtube.com/watch?v=tCyKHiVLbQI
https://www.youtube.com/watch?v=8jd2d5DZEuM&t=9s
[​IMG]
[​IMG]