Dàn Sony W550 – 5.5tr

Giá: 6,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony W550 – 5.5tr – 0941.891.914 đẹp 98%
https://www.youtube.com/watch?v=tytsb6BvjoE
https://www.youtube.com/watch?v=u_QGmZLhqys
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]