Dàn Sony Vx77 – 6tr

6,000,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony Vx77 – 6tr – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=7wPh64YepQ0
https://www.youtube.com/watch?v=eDExd6Rlrhc&t=4s
[​IMG]
[​IMG]