Dàn Sony VX77

6,500,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony VX77 – 6.5TR – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=m92QEaqYhYo
https://www.youtube.com/watch?v=cUPspUBFUvg
https://www.youtube.com/watch?v=iNOSWwaRPjc
[​IMG]