Dàn Sony VX5 tháng 6 2017

6,500,000.00 đ

Product Description

Dàn Sony VX5: 6.5TR : 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=8mc7yjMbMPI

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]