Dàn Sony V715

6,500,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony V715 – 6.5tr – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=ZVTvJjUilGM
https://www.youtube.com/watch?v=ebGDSv49hL8
https://www.youtube.com/watch?v=JWg–HdHdVE
https://www.youtube.com/watch?v=I3qW01LpDmM
[​IMG]