Dàn Sony V610

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony V610 –0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=0TGp1-0KDr0
https://www.youtube.com/watch?v=egoctF-4Z9I
[​IMG]
[​IMG]