Dàn Sony MD919

10,000,001.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony md919 –0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=4yqzKXnevp4
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]