Dàn Sony MD7

5,800,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony MD7 – 6TR – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=UZug-GV7pgA&t=10s
[​IMG]