Dàn Sony MD515

4,500,000.00 đ

Product Description

Dàn Sony MD515 – 4.5TR – 0941.891.914, Chay 3 đĩa CD
https://www.youtube.com/watch?v=2rPQaf1kiKY&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=fDM84jePgHA
[​IMG]
[​IMG]