Dàn Sony MD 919 up ngày 13-10-2017

Giá: 11,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony MD 919 up ngày 13-10-2017- 11tr-0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=sVc7vK1M_3E

https://www.youtube.com/watch?v=VSvd4urspZI