Dàn Sony J3MD

Giá: 2,300,000 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sony J3MD – 2.3TR – 0941.891.914
Dàn đẹp 99%, các chức năng cd,md,tape,radio chạy hoàn hảo,

tiếng trong, ấm nghe nhạc vàng, dance vô tư. Điện 110v.
https://www.youtube.com/watch?v=24CUJ8we9mM
[​IMG]
[​IMG]