Dàn Sony GRX5

5,500,000.00 đ

Product Description

Dàn Sony GRX5 – 5.5TR – 0941.891.914
Âm thanh rất hay, bass căng sâu, tiếng trong, ấm áp. Chạy 3 đĩa, điện 110-220v.
https://www.youtube.com/watch?v=StNAM90kbn0
https://www.youtube.com/watch?v=eJOFlSvzESw
https://www.youtube.com/watch?v=pR3jyVefNcI