Dàn Sony F3MD

2,500,000.00 đ

Product Description

Dàn Sony F3MD – 2.5tr – 0941.891.914 mới 97%
Các chức năng hoàn hảo.
https://www.youtube.com/watch?v=6p_K7mT0Hoc
https://www.youtube.com/watch?v=pgIr37Q-KrA
https://www.youtube.com/watch?v=DzJ7_h5cm80
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]