Dàn sony 610AV thớt

8,400,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn sony 4 thớt
https://www.youtube.com/watch?v=LFDPv8rNbNc
https://www.youtube.com/watch?v=bb11WJd98ug
https://www.youtube.com/watch?v=wgXWZMfYCi4
https://www.youtube.com/watch?v=WF0ywel-EG4
https://www.youtube.com/watch?v=wgXWZMfYCi4

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]