Dàn Sansui X77 – 6TR

Giá: 6,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Sansui X77 – 6TR – 0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=qiAeEpPsSEM

https://www.youtube.com/watch?v=ZI20ItY-s9w&t=31s