Dàn Mini Sony 333NT

2,500,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Mini Sony 333NT – 2.5TR – 0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=-jpT3fXAQyg