Dàn Đại khủng Kenwood 5J 13-10-2017

11,500,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn Đại khủng Kenwood 5J 13-10-2017 – 11.5TR – 0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=TVEaIyMgfAw&t=21s

https://www.youtube.com/watch?v=GgunhahbtDw