Đài đĩa CD Victor MD 70

Giá: 2,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

Đài đĩa CD Victor  MD 70 – 2tr – 0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=Rxi4H2tkPs4

https://www.youtube.com/watch?v=nCMQFoHtn-o