Đài đĩa CD sony S26

1,000,000.00 đ

Product Description

Đài đĩa CD sony S26 – 1tr – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=aD2syFPvQoE
[​IMG]