Đài casset Toshiba, Kenwood, Aiwa, Victor

650,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Đài casset Toshiba: 650k – 0941.891.914 Chạy đĩa cd, băng casset, fm, am,

đọc đĩa rất nhanh, loa toàn dải âm thanh hay vô cùng,đồ nhật bãi điện 110v.

https://www.youtube.com/watch?v=qqLDn2dp4WE

https://www.youtube.com/watch?v=XsncoAz2SKU

Đài casset Aiwa: 850k – 0941.891.914 – 4 loa, chạy đĩa cd, băng casset, fm, am,

cổng quang, đọc đĩa rất nhanh, loa toàn dải âm thanh hay vô cùng,đồ nhật bãi điện 110v.
https://www.youtube.com/watch?v=o_FRb-G9Ukk

Đài casset Kenwood: 1000k – 0941.891.914 – Chạy đĩa cd, băng casset, fm, am,

đọc đĩa rất nhanh, loa toàn dải âm thanh hay vô cùng,đồ nhật bãi điện 110v.
https://www.youtube.com/watch?v=Gvy_fZA9eFE

https://www.youtube.com/watch?v=uhBRY7SI1Og

Đài casset Kenwood 800k: Chạy đĩa cd, băng casset, fm, am, đọc đĩa rất nhanh,

loa toàn dải âm thanh hay vô cùng,đồ nhật bãi điện 110v.
https://www.youtube.com/watch?v=mK0iCNL7II8

DSC_0737

DSC_0744