Cục dàn Sony VX888

2,000,000.00 đ

Product Description

Cục dàn Sony VX888 – 2TR – 0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=OpXZvKf8xi0