Cáp kết nối optical, AV, HDMI, Jack 3,5mm.

Mã sản phẩm: 15000.

Danh mục: .

Product Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dấy cáp kết nối Optical 130k

Dây AV,Jack 3,5mm 15K.

Cáp Chuyển  mini usb to HDMI 200K.

Cáp Angten 15k.

DSC_0044 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043DSC_0038 DSC_0036 DSC_0037