Amply Sansui V7000, Denon AVR 3200g

3,000,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Amply Sansui V7000, Denon AVR 3200g – 3TR – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=Qt0R0q2Cce4
https://www.youtube.com/watch?v=gzF3_KsNa18
https://www.youtube.com/watch?v=B5UIz1zHT-0
[​IMG]