Amply kenwood 7020 cs 250w, 8 sò than – 6,5tr

6,500,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Amply kenwood 7020 cs 250w, 8 sò than – 6,5tr – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=xmPxhLruXko
https://www.youtube.com/watch?v=3ppQKuKac9U
https://www.youtube.com/watch?v=xmPxhLruXko
https://www.youtube.com/watch?v=E4p_Ly2x7Rk
https://www.youtube.com/watch?v=RPsjWMNAm-E
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]