Đài Cổ nhật hàng sưu tầm

1,000,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Đài Cổ nhật hàng sưu tầm, chạy radio, băng casset, kết nối điện thoại máy tính tivi qua lỗ Aux – 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=L_HmekZ-Eb0
https://www.youtube.com/watch?v=Dqx_ktJmFxs