Giá: 3,500,000 đ

Mô tả sản phẩm

Dàn trung Panasonic 450 – 3.5TR – 0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=Lb6MZybKaS4

https://www.youtube.com/watch?v=7fkFi5MtoRQ