Đài đĩa CD Radio Casset Nhật Bãi Sony Kenwood Panasonic Victor Aiwa Sanyo…0941.891.914

Giá: 1,000,000 đ

Mô tả sản phẩm

Đài đĩa CD Radio Casset Nhật Bãi Sony Kenwood Panasonic Victor Aiwa Sanyo…0941.891.914

https://www.youtube.com/watch?v=CAumft5MhE8

https://www.youtube.com/watch?v=O1eMuwt5XeI&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=oyzwQtOFkys

https://www.youtube.com/watch?v=d7QM8VnuTTM

https://www.youtube.com/watch?v=I1KXQW9acHI

Đánh giá

  1. :

    My girlfriend told me they love your blogs post. I really like your writing style and how well you express your thoughts. Nice blog. I really like your posts. I discovered your blog by luck

    http://Chairmanol3WN.yelp.com

Add Review

Thêm đánh giá

*