Amply Sansui 607F

6,000,000.00 đ

Mô tả sản phẩm

Amply Sansui 607F- 6TR- 0941.891.914
https://www.youtube.com/watch?v=jb0TBUV_89g
https://www.youtube.com/watch?v=9zJPmc_N6ik
https://www.youtube.com/watch?v=I1B2MZl7oaE
[​IMG]